Privacy

De Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel neemt de privacy heel serieus en zal informatie, waaronder ook uw persoonsgegevens, op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om goed met uw privacy om te gaan, werken wij altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De manier hoe wij omgaan met de privacy hebben wij vastgelegd in een reglement. Als u op onderstaande link klikt dan opent het reglement zich in een nieuw tabblad. 
Klikt hier voor dit Privacy Reglement.