Klik hier voor het informatieboekje (versie juli 2021)

Informatie en activiteitenoverzicht

Dit informatieboekje is bedoeld voor iedereen woonachtig in het gebied Drempt, Hummelo en Keppel en geeft informatie over belangrijke zaken waar men vroeg of laat mee te maken krijgt.
De gids bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt in alfabetische volgorde algemene informatie verstrekt en ligt de nadruk op alle mogelijke hulpinstanties, waarvan men gebruik kan maken.
In het tweede deel geven we informatie over een groot aantal activiteiten die worden georganiseerd. Niet alleen door de Stichting Welzijn maar ook door talrijke andere groeperingen uit onze regio.
Wilt u iets gaan doen op het gebied van bewegen, cultuur, ontspanning of sport dan vindt u daarover nadere informatie inclusief contactgegevens.

Verantwoording

Deze brochure is bijgewerkt in juli 2021 en is tot stand gekomen in nauw overleg met het Sociaal Team Zuid van de Gemeente Bronckhorst. Er is geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Indien u bepaalde dingen mist, aarzel dan niet en neem contact op met de Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel of met de sociaal consulenten van het Sociaal Team Zuid. Denk niet dit is niets voor mij, maar vraag om nadere informatie. U kunt immers altijd nog beslissen of het gebodene iets voor u is of niet.

Bijgewerkt op: 12-11-2021