Dag van de Ouderen

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot Internationale dag van de ouderen.
Op die manier werd gevolg gegeven aan intitiatieven van de VN zoals het internationale actieplan van Wenen over Vergrijzing, aangenomen in 1982 door de Wereldassemblee over Vergrijzing en goedgekeurd door de Algemene Vergadering in hetzelfde jaar.

Door een speciale dag in het teken van de ouderen te plaatsen, erkende de Vergadering hun bijdrage tot de ontwikkeling.
Thema’s waarvoor de Verenigde Naties zich zullen inzetten zijn ondermeer: de zorg voor ouderen in ziekenhuisomgeving verbeteren, maar ook strijden tegen de uitsluiting en de eenzaamheid die de derde leeftijd bedreigen.

In tegenstelling tot andere (met name oosterse) culturen waarbij soortgelijke feesten in het teken staan van respect voor de ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard zijn, gaat het bij dit feest in de westerse wereld toch om de vitaliteit van mensen boven de 55. Openbare manifestaties zijn vaak in de vormvan beurzen waarbij tal van, al dan niet commerciele organisaties, hun aanbod tonen aan de steeds groter wordende doelgroep.

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel schenkt aan deze dag aandacht door op of omstreeks 1 oktober een gezellige middag te organiseren voor onze oudere medemens.

Gegevens:

Waar

:

Jaarlijks op een verschillende locatie

Wanneer

:

Op of omstreeks 1 oktober

Tijd

:

14:00 – 17:00 uur.

Coördinatie / aanmelden bij

:

Kantoor Stichting Welzijn, Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel,
telefoon: 0314-380232
e-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl

Eigen bijdrage

:

Geen

Overige kosten

:

Geen

Bijgewerkt op: 13-04-18