Jeu de Boules

In 1992 kreeg Stichting Welzijn Ouderen vanuit de bevolking het verzoek om uit te zoeken of het mogelijk was om in de gemeente een Jeu de Boules baan aan te leggen. Met deze wens is de werkgroep Activiteiten van de Stichting Welzijn Ouderen naar het college van B&W van de gemeente Hummelo en Keppel gegaan en na uitgebreid overleg werd besloten dat de werkgroep Activiteiten moest zorgen voor de financiën en erop moest toezien dat er een Jeu de Boules vereniging werd opgericht. Dit om er zeker van te zijn dat de baan gebruikt zou blijven door pétanque spelers. (Pétanque is de vorm van Jeu de Boules, zoals die in Nederland gespeeld wordt).
Het college van B&W zou mankracht ter beschikking stellen om te komen tot de aanleg van de baan op de huidige locatie. Dankzij de hulp van diverse bedrijven kon dit gerealiseerd worden. Ook was er ten tijde van de opening reeds een comité gevormd om te komen tot de oprichting van een Jeu de Boules en op 21 april 1993 is de baan geopend.

De naam van de vereniging, die toen is opgericht, is Pétanqueclub “Leuke Boule” en zij organiseert wekelijks het Jeu de Boulesspel in Hoog Keppel, in de wintermaanden echter afhankelijk van de weersgesteldheid. Tevens organiseert men op 14 juli “le quatorze juillet”, de nationale feestdag van Frankrijk, een gezellige dag met wedstrijden voor de leden.

Komt u eens kijken of het ook een spel voor u is. Met name op de woensdagmiddag kan men nog leden gebruiken. Lijkt het u wat, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de coördinator, de heer Gerrit Lobeek,

Gegevens:

Waar :                     Op de Jeu de Boulesbaan voor het Gezondheidscentrum aan de Burg. van Panhuysbrink in Hoog Keppel
Wanneer :              Elke maandagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en donderdagavond
Tijd :                        De speeltijden worden gepubliceerd in het kastje bij de baan.
Aantal groepen :   4
Groepsgrootte :     ± 6
Organisatie / aanmelden bij : de heer Gerrit Lobeek, bereikbaar op tel. 0313-471 116, 06-4657 5929 of g.w.lobeek@hccnet.nl
Contributie :          € 10,- per jaar
Overige kosten :    Consumpties voor eigen rekening